Thông báo
Nội dung thông báo
Nút đóng
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sự kiện kết nối Giảng viên phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Bình Dương
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sự kiện kết nối Giảng viên phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Bình Dương.

Nhằm tạo cơ hội giao lưu, kết nối, hỗ trợ lẫn nhau giữa các trường trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên và việc thực hiện mục tiêu phát triển khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh Bình Dương, chiều ngày 19/6/2020, tại Hội trường Trung tâm sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp Bình Dương (BIIC), Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sự kiện kết nối giảng viên phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Bình Dương.

TS. Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại sự kiện kết nối

Tham gia sự kiện kết nối có 40 Giảng viên đang làm công tác khởi nghiệp, giảng viên các khoa kinh tế tham gia giảng dạy về khởi nghiệp sáng tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình, TS. Nguyễn Quốc Cường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; chương trình đào tạo khởi nghiệp; vai trò nhà trường trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cho các Giảng viên tham dự và đi tham quan thực tế tại các không gian, phòng chức năng tại BIIC.

 

Giảng viên làm công tác khởi nghiệp tại các trường

Tại sự  kiện, các Giảng viên đã chia sẽ hoạt động khởi nghiệp tại trường và hoạt động giảng dạy các môn liên quan khởi nghiệp; các mô hình, cách làm hay nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên.

    

Giảng viên tham gia chia sẽ hoạt động khởi nghiệp tại trường

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất giải pháp phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp; nhu cầu kết nối với BIIC, tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên; tăng cường và duy trì kết nối đội ngũ giảng viên làm công tác khởi nghiệp tại các Trường. Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ mở các lớp nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề thúc đẩy thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, ươm tạo công nghệ thuộc các đơn vị này.

Thanh Điền – Phòng QLCN&TTCN