Thông báo
Nội dung thông báo
Nút đóng
KHÓA HỌC

Khóa học In 3D - Dành cho các em Học Sinh từ lớp 5 đến lớp 8
 Thứ 2, 20 Tháng 9 2020- Thứ 4, 06 Tháng 9 2020 (08:00 AM - 10:00 AM) Fablab BIIC: Số 28, Huỳnh Văn Nghệ, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
 Từ 20/08/2020 đến 31/08/2020
Học Tranning phần mềm thiết kế Fablab
 Corel
 Từ 20/03/2023 đến 22/08/2023