Thông báo
Nội dung thông báo
Nút đóng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP -  BINHDUONG INNOVATION CENTER (BIIC)
Số 28, Huỳnh Văn Nghệ, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương     Điện thoại: 0274 3866969 Fax: 0274. 3866969
Email: biic@binhduong.gov.vn Website: http://biic.vn Đăng ký sử dụng không gian tại BIIC: http://dangky.biic.vn      Fanpage (Facebook): Binh Duong Innovation Center
Quản lý phòng Fablab: 0918000008 (Thầy Vinh) -  0919.842835 (Mr.Thành)