Thông báo
Nội dung thông báo
Nút đóng
Mời tham dự khóa đào tạo “Áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong doanh nghiệp theo TPS”
Mời tham dự khóa đào tạo “Áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong doanh nghiệp theo TPS”
 Địa điểm: Hội trường tầng 1 Sở Khoa học và Công nghệ, số 1 Phạm Ngũ Lão, P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
 Thời gian: 08/07/2020 đến 09/07/2020

09/08/2020