Thông báo
Nội dung thông báo
Nút đóng
Đăng ký tham gia các lớp Đào tạo, trải nghiệm máy may, máy thêu và máy vắt sổ vi tính.
Đăng ký khóa học
Đăng ký tham gia các lớp Đào tạo, trải nghiệm máy may, máy thêu và máy vắt sổ vi tính.
 Mô tả khóa học: Mục đích đào tạo: Truyền đạt những kiến thức cơ bản về sử dụng, vận hành các thiết bị máy thêu vi tính, máy may 1 kim và máy vắt sổ vi tính tại phòng Fablab, thông qua khóa học giúp học viên có được sự trải nghiệm về các thiết bị, hiểu rõ hơn về nguyên lý vận hành các thiết bị cũng như nắm rõ cơ bản các thao tác vận hành, sử dụng các thiết bị.
 Thời gian: 25/09/2023 đến 25/11/2023

- Đối tượng đào tạo, trải nghiệm: Học sinh khối THCS, THPT, sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng và cộng đồng quan tâm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Hình thức đào tạo, trải nghiệm: Thực hành trực tiếp trên máy thêu vi tính, máy may 1 kim và máy vắt sổ vi tính trong phòng Fablab tại BIIC.

- Nội dung đào tạo, trải nghiệm:

STT

Thiết bị

Nội dung

1

Máy thêu vi tính - Brother


Được dùng để thêu tên, logo đến phức tạp như những mẫu thêu thời trang trên váy, áo dài…

2

Máy may 1 kim - JuKi


Được dùng để may trên chất liệu vải.

3

Máy vắt sồ vi tính Brother


Được dùng để vắt sổ trên chất liệu vải.

- Số lớp đào tạo, trải nghiệm: 5 lớp, 20 học viên/lớp.

- Thời lượng đào tạo, trải nghiệm: 03 buổi/lớp.

Đăng ký khóa học